Blog

Transformator trójfazowy

Wpływy transformatorów na straty ciepła

Przepływ prądu przez transformator nieodzownie związany jest ze stratami energii, co objawia się wydzielaniem ciepła. Im więcej mocy transformatora jest wykorzystywane w stosunku do mocy znamionowej, tym więcej strat ciepła się notuje.

Czytaj więcej

sala operacyjna

Dlaczego w szpitalach używa się transformatorów?

Transformatory medyczne stosowane są w celu separacji urządzeń medycznych od sieci zasilającej. Mogą to być zarówno transformatory jednofazowe, jak i trójfazowe. Urządzenia muszą spełniać wymagania dotyczące zasilania pomieszczeń grupy 2 w układzie sieci IT. Transformatory mają za zadanie wzmacniać izolację i zmniejszać prądy upływowe.

Czytaj więcej

transformator

Kiedy transformator pracuje w trybie pracy przerywanej?

Transformatory to urządzenia służące do zmiany układu napięć w obwodzie prądu przemiennego na układy o innych wartościach, ale tej samej częstotliwości. Zmiany w transformatorze zachodzą za pośrednictwem pola magnetycznego.

Czytaj więcej

silnik napędu

Jakie są główne różnice pomiędzy dławikami a cewkami?

Każdy dławik jest cewką, ale nie każda cewka jest dławikiem. Cewki są elementami obwodów elektrycznych — odpowiadają za filtrowanie napięcia prądu i magazynowanie energii, jaka zostaje wytworzona przez pole magnetyczne.

Czytaj więcej

znak zapytania

Czym jest stan jałowy transformatora?

Po włączeniu transformatora do sieci urządzenie może wejść w jeden z trybów pracy...

Czytaj więcej

transformator

Kiedy używamy transformatorów trójfazowych?

Transformator służy do przenoszenia energii elektrycznej prądu przemiennego z jednego obwodu do drugiego z wykorzystaniem zjawiska indukcji i przy zachowaniu pierwotnej częstotliwości...

Czytaj więcej

Autotransformator

Zalety i wady autotransformatorów

Zalety i wady autotransformatorów Autotransformator to rodzaj transformatora, w którym znajduje się tylko jedno uzwojenie będące...

Czytaj więcej

Dławiki kompensacyjne

Charakterystyka dławików kompensacyjnych

Charakterystyka dławików kompensacyjnych Dławiki to cewki indukcyjne (czyli części obwodu elektrycznego), które służą do przeciwdziałania nagłym...

Czytaj więcej