Transformatory 3-fazowe

Transformatory 3-fazowe mają postać trzech jednakowych kolumn, wykonanych z blachy transformatorowej, na których nawinięte są uzwojenia: pierwotne oraz wtórne. Energia elektryczna doprowadzana jest do uzwojenia pierwotnego, natomiast oddawana za pośrednictwem uzwojenia wtórnego. Każdy z trzech elementów rdzenia posiada uzwojenia niskiego i wysokiego napięcia, przy czym uzwojenia niskiego napięcia izolowane są od rdzenia. Uzwojenia wysokiego napięcia izolowane są od uzwojeń niskiego napięcia, na których są zlokalizowane. Zadaniem transformatorów 3-fazowych jest zmiana napięć w obrębie sieci elektroenergetycznej w stosunku do potrzeb określonych odbiorników.

Do pobrania

Transformator separacyjny trójfazowy

Transformator separacyjny trójfazowy to urządzenie elektryczne, w którym napięcie na uzwojeniu pierwotnym jest równe napięciu na uzwojeniu wtórnym. Uzwojenia pierwotne transformatora odizolowane są galwanicznie od uzwojeń wtórnych. Transformator separacyjny trójfazowy wykorzystywany jest w warunkach, w których pojawia się podwyższone ryzyko porażenia prądem. Jego zadaniem jest odcięcie drogi powrotu prądu porażeniowego w wypadku uszkodzenia izolacji elektrycznej. Zadaniem transformatora separacyjnego trójfazowego jest zabezpieczenie przed porażeniem prądem elektrycznym. Dostarczamy rozmaite warianty transformatorów separacyjnych. Produkujemy standardowe transformatory separacyjne jednofazowe i trójfazowe, w tym transformatory 400/230V, a także transformatory separacyjne do specjalnych zastosowań. Zapewniamy realizację zleceń od etapu projektu poprzez wykonanie aż do wdrożenia rozwiązania. Zapraszamy do współpracy!

Gdzie wykorzystuje się transformatory trójfazowe i jak działają?

Transformatory trójfazowe mają szerokie zastosowanie. Wykorzystuje się je przede wszystkim w przemyśle. Urządzenia te są niezbędne do prawidłowej pracy takich elementów jak między innymi sieci rozdzielcze. Dzięki tym urządzeniom możliwe jest ekonomiczne przetwarzanie oraz przesyłanie energii elektrycznej.


Zasada działania transformatorów 3-fazowych jest taka sama jak urządzeń jednofazowych. Jedyną różnicą między nimi jest to, że w tym przypadku mamy do czynienia z trzema przewodami zasilającymi. Na tych przewodach panują przemienne napięcia, które są przesunięte w fazie co 120 stopni.

Rodzaje i budowa transformatorów 3-fazowych

Do najpopularniejszych należą urządzenia olejowe oraz suche żywiczne. Pierwszy z wymienionych transformatorów charakteryzuje się tym, że jego czynnikiem chłodzącym jest olej, natomiast w tym drugim funkcję tę pełni powietrze. Energetyczne transformatory trójfazowe zbudować można na dwa sposoby. Pierwszy z nich to połączenie ze sobą oraz odpowiednie skonfigurowanie kilku transformatorów jednofazowych. Drugi sposób to umieszczenie uzwojeń na trzech kolumnach rdzenia.

Do łącznia trójfazowych transformatorów wykorzystuje się kilka typów połączeń. Do głównych układów połączeń zaliczamy gwiazdę(Y,y), zygzak(z), trójkąt(D,d), w przypadku wyprowadzeń połączonych w gwiazdę i zygzak istnieje możliwość wyprowadzania punktu neutralnego(n). Wielką literą oznaczamy układ połączeń uzwojenia pierwotnego, natomiast małą literą układ połączeń uzwojenia wtórnego, jeśli jest wyprowadzony punkt neutralny to symbolu dopisujemy ,,n”. Wybór konkretnego rodzaju połączenia zależy głównie od charakterystyki układu zasilania.

Połączenie Dy jest to połączenie trójkąt-gwiazda stosuje je się głównie w transformatorach o średnich i dużych mocach.
Połączenie Yd jest to połączenie gwiazda-trójkąt stosuje je się głównie w transformatorach o podwyższających napięcie.
Połączenie w zygzak zawiera około 15% więcej materiału od połączenia w gwiazdę bądź w trójkąt, przez co straty mocy w uzwojeniach i gabaryty transformatora są większe. Zaletą jest zmniejszenie asymetrii obciążenia. Połączenie w zygzak stosuję się tylko do uzwojenie wtórnego.

Co wpływa na sprawność transformatorów trójfazowych?

Sprawność transformatorów trójfazowych zależy od kilku czynników. Parametr ten jest różny ze względu na między innymi moc znamionową transformatora. Sprawność jest to stosunek mocy oddawanej do mocy pobieranej przez urządzenie. W transformatorze występują straty w rdzeniu jak i w uzwojeniach przez co sprawność nigdy nie osiągnie 100%. Transformator większej mocy będzie miał większą sprawność niż transformator małej mocy.


Jeżeli mają Państwo pytania dotyczące oferowanych przez nas produktów, zapraszamy do kontaktu z pracownikami naszej firmy. Chętnie udzielimy odpowiedzi na każde pytanie, a dodatkowo wyjaśnimy wszelkie kwestie związane z transformatorami trójfazowymi – przedstawimy m.in. ich szczegółową charakterystykę, budowę, sposób działania czy też zastosowanie. Zachęcamy do sprawdzenia wszystkich produktów dostępnych w naszej ofercie!