Dlaczego w szpitalach używa się transformatorów?

operacja w szpitalu

Transformatory medyczne stosowane są w celu separacji urządzeń medycznych od sieci zasilającej. Mogą to być zarówno transformatory jednofazowe, jak i trójfazowe. Urządzenia muszą spełniać wymagania dotyczące zasilania pomieszczeń grupy 2 w układzie sieci IT. Transformatory mają za zadanie wzmacniać izolację i zmniejszać prądy upływowe.

Bloki operacyjne, sale zabiegowe oraz pomieszczenia intensywnej terapii są objęte zasilaniem w systemie IT. Kluczowe jest zapewnienie ciągłości pracy aparatury medycznej i ochrona delikatnych podzespołów przed skokami napięcia, dlatego są to sprzęty objęte szczególnym nadzorem. Bezpieczeństwo zasilania gwarantują układy zasilająco-kontrolne, których elementem są transformatory medyczne. Stanowią one centralny element systemu IT w sieci szpitalnej.

Jaką funkcję pełnią transformatory medyczne?

Transformatory separacyjne medyczne oddzielają galwanicznie uziemioną instalację elektryczną od izolowanej sieci IT. W praktyce oznacza to, że transformatory zmniejszają ryzyko porażeń, a więc w pewnym stopniu przyczyniają się do poprawy bezpieczeństwa pacjentów i personelu. Rolą transformatorów jest także zapewnienie ciągłości zasilania, ponieważ w przypadku aparatury medycznej kluczowa jest nieprzerwana praca. W razie awarii i przerwy w dostawie prądu układ zasilający w sposób samoczynny uwalnia zgromadzone rezerwy i zasila wszystkie podłączone do sieci sprzęty. Rezerwowe źródło zasilania zwykle stanowią agregaty prądotwórcze, a magazynami energii są zasilacze UPS. Transformator medyczny odpowiada za stabilność zasilania w razie awarii. Ciągła kontrola jakości izolacji jest możliwa poprzez wskaźnik rezystencji izolacji – spadek jego wartości jest sygnalizowany obsłudze elektrycznej szpitala.