Wpływy transformatorów na straty ciepła

Przepływ prądu przez transformator nieodzownie związany jest ze stratami energii, co objawia się wydzielaniem ciepła. Im więcej mocy transformatora jest wykorzystywane w stosunku do mocy znamionowej, tym więcej strat ciepła się notuje.

Transformator trójfazowy

A zatem wytwarzanie ciepła przez transformator to efekt uboczny strat energii. Ciepło wytwarzane jest głównie w uzwojeniu i w rdzeniu. Nadmierny wzrost temperatury w wyniku przekroczenia mocy znamionowej powoduje negatywne skutki dla transformatora. Zmiany rezystancji uzwojeń definiują średnie wartości przyrostów temperatur co pozwala na dobór odpowiednich klas izolacji.

Klasy temperaturowe transformatorów

Dla bezpiecznej pracy transformatorów niezwykle ważna jest klasa cieplna/temperaturowa – jest to oznaczenie literowe wskazujące na poziom dopuszczalnych temperatur:

  • klasa A – 105°C
  • klasa E – 120°C
  • klasa B – 130°C
  • klasa F – 155°C
  • klasa H – 180°C

Zarówno transformatory trójfazowe, jak i jednofazowe mogą ulec uszkodzeniu po przekroczeniu określonych parametrów. W zależności od klasy cieplnej stosuje się odpowiednie materiały izolacyjne, dostosowane do określonych warunków pracy. Warto wiedzieć, że w momencie przekroczenia wartości maksymalnej temperatury o zaledwie 10°C, żywotność transformatora zostaje znacznie skrócona lub można doprowadzić do zniszczenia urządzenia. Stosowanie się do wytycznych producenta pozwala zachować transformator w dobrym stanie technicznym i używać do przez wiele lat. Warto jednak podkreślić, że klasy cieplne definiowane są standardowo przy założeniu znamionowej temperatury otoczenia na poziomie 40°C.