Kiedy transformator pracuje w trybie pracy przerywanej?

transformator

Transformatory to urządzenia służące do zmiany układu napięć w obwodzie prądu przemiennego na układy o innych wartościach, ale tej samej częstotliwości. Zmiany w transformatorze zachodzą za pośrednictwem pola magnetycznego. Przerywana praca transformatorów polega na okresowym obciążaniu mocą większą od znamionowej. Cykle pracy są jednakowe i następują w równych odstępach czasu. W momencie, gdy urządzenie nie działa, następuje jego schładzanie.

O pracy w trybie przerywanym mówimy zatem wtedy, gdy transformator pracuje w cyklach, a czasy przerw nie pozwalają na schłodzenie urządzenia do temperatury bliskiej temperaturze otoczenia. Należy bowiem wiedzieć, że w czasie pracy transformatora temperatura jest zawsze podwyższona. Zjawisko pracy przerywanej jest szczególnie ważne w przypadku obudowanych transformatorów, ponieważ pozwala na maksymalną wydajność pracy w wysokiej temperaturze z cyklicznym chłodzeniem.

Zasada działania transformatora

Każdy transformator zbudowany jest z uzwojenia pierwotnego i wtórnego oraz rdzenia ferromagnetycznego, na którym znajduje się uzwojenie. Rdzeń to obwód magnetyczny a uzwojenie stanowi obwód elektryczny. Uzwojenie pierwotne pod wpływem napięcia zasilającego wywołuje przepływ strumienia magnetycznego. Strumień główny sprzęgając się z uzwojeniem wtórnym i pierwotnym, indukuje siły elektromotoryczne zmieniające się w sposób sinusoidalny. Jeśli zatem do uzwojenia wtórnego podpięty zostanie odbiornik, to w zamkniętym obwodzie popłynie prąd przemienny. Zmieni się także jego wartość, na przykład z 230 V na 11 V. Z transformatorów separacyjnych korzysta się na przykład wtedy, gdy konieczne jest dostosowanie elementów obwodu lub w celu ograniczenia prądu zwarciowego pomiędzy odbiornikiem a źródłem.