Kiedy używamy transformatorów trójfazowych?

transformator

Transformator służy do przenoszenia energii elektrycznej prądu przemiennego z jednego obwodu do drugiego z wykorzystaniem zjawiska indukcji i przy zachowaniu pierwotnej częstotliwości. Transformatory trójfazowe działają w dokładnie w taki sam sposób jak jednofazowe, a różnica tkwi wyłącznie w ilości przewodów. W transformatorach trójfazowych są trzy przewody zasilające z napięciem przemiennym przesunięte w dziedzinie czasu o 120 stopni. Uzwojenie nawinięte jest na rdzeń składający się z trzech kolumn, a na każdej z nich nawijane jest uzwojenie pierwotne i wtórne. Ponadto każda kolumna ma identyczną wielkość i ten sam przekrój.

Transformatory trójfazowe wykorzystywane są w systemach prądu wielofazowego, najczęściej w przemyśle. Do transformacji energii elektrycznej w układach trójfazowych można zastosować transformatory jednofazowe, aczkolwiek jest to rzadko stosowane rozwiązanie, ponieważ jest nieekonomiczne.

Zalety transformatora trójfazowego

Co do zasady do montażu jednego transformatora trójfazowego potrzebne jest mniej miejsca niż w przypadku stosowania trzech osobnych urządzeń. Są to kompatybilne urządzenia o stosunkowo niewielkiej wadze i wysokiej wydajności. Transformatory trójfazowe doskonale sprawdzają się w zakładach produkcyjnych i przemysłowych, a także w sieciach elektrycznych. Mogą pełnić także funkcję transformatorów rozdzielających. Transformatory jednofazowe nie nadają się do dystrybucji dużej mocy i najczęściej wykorzystywane są w gospodarstwach domowych.

Układy trójfazowe umożliwiają ekonomiczne wytwarzanie, przetwarzanie oraz wysyłanie energii elektrycznej – transformatory pozwalają na przesyłanie dużej energii na spore odległości przy minimalnych stratach. Transformatory służą do podwyższania napięcia w liniach przesyłowych, a następnie ich stopniowego obniżania w liniach rozdzielczych.