Zastosowanie transformatorów separacyjnych w branży medycznej

Transformator wysokiego napięciaUtrzymanie prawidłowego zakresu parametrów napięcia dostarczanego do poszczególnych urządzeń wymaga zastosowania rozwiązania, które wpłynie na poziom możliwych zakłóceń i wyeliminuje oddziaływanie ewentualnych zmian. Do uzyskania takich efektów wykorzystuje się transformatory separacyjne, które sprawdzają się zwłaszcza w przypadku sprzętu elektronicznego podatnego na zakłócenia, takiego jak aparatura badawcza, laboratoryjna oraz sprzęt medyczny. Przekonaj się, co je wyróżnia i sprawdź, dlaczego są niezbędne.

Czym są transformatory separacyjne?

Transformatory separacyjne pozwalają na utrzymanie parametrów napięcia na optymalnym poziomie, a dzięki galwanicznemu oddzieleniu urządzenia od sieci elektrycznej gwarantują pełne bezpieczeństwo pacjentów i chronią aparaturę przed uszkodzeniem. Cechą urządzeń tego rodzaju jest bardzo niska awaryjność. Zgodnie z obowiązującymi wymogami prąd w stanie jałowym jest ograniczony do maksymalnie 3% znamionowego prądu pierwotnego przy zasilaniu napięciem znamionowym, a napięcie zwarcia nie może przekroczyć 3% znamionowego napięcia zasilania. Mają one również wzmocnioną izolację. Prąd upływu uzwojenia wtórnego do ziemi, mierzony bez obciążenia, nie przekracza 0,5 mA, a prąd upływu z ekranu do ziemi, mierzony w stanie obciążenia nie jest większy niż 3,5 mA. W konstrukcjach tego typu różnica między napięciem wtórnym w stanie jałowym a napięciem wtórnym w stanie obciążenia nie jest większa niż 5% napięcia wtórnego pod obciążeniem. Transformatory separacyjne dla medycyny mogą również pracować w dużych przeciążeniach.

Dlaczego korzystanie z transformatorów separacyjnych jest tak ważne w medycynie?

Sprzęt medyczny to urządzenia, od których zależy zdrowie i życie pacjenta. Aparatura tego rodzaju służy do monitorowania stanu chorego, a także do przeprowadzania konkretnych procedur medycznych, szczególnie istotne będzie więc jej stałe i prawidłowe działanie. Jednocześnie sprzęt tego typu wykorzystuje zwykle wiele układów elektronicznych, które są niezwykle podatne na zakłócenia oraz zmianę parametrów zasilającego je prądu. Dla zapewnienia wymaganego poziomu bezpieczeństwa, linie doprowadzające prąd muszą więc być dodatkowo chronione.