Rezystancja dławików – co należy o niej wiedzieć?

Badanie rezystencji dławikówDławiki to rodzaj cewki lub zwojnicy. Mają różne zastosowanie. Może być wykorzystane jako odbiorniki fal radiowych w układach LC, stateczniki w układach zasilania świetlówek i innych lamp wyładowczych czy elementy magazynujące energię w układach zasilających i przetwornicach napięcia. Funkcje dławików nie kończą się wyłącznie na przeciwdziałaniu nagłym zmianom natężenia prądu. Jaka jest ich specyfika, rodzaje i zastosowanie? Dowiesz się tego, czytając dalszą część naszego wpisu.

Najważniejsze funkcje dławików

W wielkim skrócie można stwierdzić, że dławiki służą do wyrównywania prądu, wykorzystując przy tym zjawisko indukcyjności. Indukcyjność to zdolność do wytwarzania pola magnetycznego wokół przewodnika z prądem. Jest to pierwszy parametr, który powinien mieć dla nas znaczenie przy wyborze dławika. Zdolność układu do wytwarzania pola magnetycznego wyraża się w Henrach [H]. Kolejna istotna cecha to moc, jaki prąd może przepuścić przez dławik bez jego uszkodzenia.

Dławik wykazuje też zdolność do tzw. samoindukcji. To zjawisko polega na wytwarzaniu w obwodzie siły elektromagnetycznej, czyli prądu w przeciwnym kierunku. To dzięki tej właściwości dławiki są w stanie skutecznie przeciwdziałać zmianom natężenia prądu.

Najważniejsze informacje na temat rezystancji dławików

Terminem rezystancja określamy wielkość oporu na przepływ prądu w obwodzie elektrycznym. Pod tym względem dławiki różnią się od kondensatorów, gdyż włączane są szeregowo z zasilanym urządzeniem. To bardzo ważne, ponieważ cewka stanowi mały opór dla prądu stałego, a dla prądu zmiennego znacznie większy. Konieczne jest więc określenie rezystancji dławików, aby dobrać odpowiedni element.

W celu określenia rezystancji dławików należy użyć multimetru. Jest to zespolone urządzenie przeznaczone do pomiaru różnych wielkości fizycznych. Wartość rezystancji dławików można wyznaczyć, dokonując następujących czynności:

  • ustaw multimetr na pomiary rezystencji i wybierz zakres najmniejszy z możliwych,
  • połącz ze sobą końcówki dławika i zanotuj otrzymany wynik,
  • zmierz rezystancję samego dławika i zanotuj wynik,
  • rezystancja dławika to różnica między dwoma otrzymanymi wynikami.