Podstawowe różnice między cewką a dławikiem

Cewki i dławikiCewki to elementy obwodów elektrycznych, cechujące się indukcyjnością elektromagnetyczną i służące do filtrowania napięcia prądu, a także do magazynowania energii wytwarzanej przez pole magnetyczne. Znajdują one szerokie zastosowanie we wszelkiego rodzaju urządzeniach elektrycznych i elektronicznych. A czym w takim razie są dławiki?

Różnice w zastosowaniu

Zacznijmy od tego, że każdy dławik jest jednocześnie cewką, lecz nie każda cewka jest dławikiem. Różnica leży w tym, w jaki sposób indukcyjność cewki wykorzystywana jest w danym obwodzie elektrycznym. Cewka użyta w celu zapobiegania nagłym zmianom natężenia prądu określana jest mianem dławika. Ponieważ cewki bardzo często spełniają tę właśnie funkcję, można spotkać się z wymiennym stosowaniem określeń cewka i dławik. Cewka użyta do „dławienia prądu” znajduje bardzo konkretne zastosowanie:

  • w urządzeniach minimalizujących zakłócenia (działa przeciwzwarciowo),
  • w systemach zabezpieczających,
  • stabilizatorach impulsowych pracujących na wysokich częstotliwościach,
  • w napędach silnikowych transformujących prąd stały na zmienny,
  • w obwodach filtracji napięcia anodowego (dławiki filtracyjne),
  • w zwojnicach i silnikach o dużej mocy.

Różnice w budowie

Cewka to inaczej zwojnica, jest zatem zwiniętym spiralnie odcinkiem drutu otaczającym wysokomagnetyczny rdzeń. Rzadziej występują cewki powietrzne (bez rdzenia). W przypadku dławika rdzeń najczęściej wykonany jest z ferrytu, czyli materiału wykazującego wysoką oporność elektryczną przy małej indukcji nasycenia. Można też spotkać dławiki z rdzeniem magnetycznie obojętnym, zbudowanym z materiału izolacyjnego zwanego karkasem, którego głównym składnikiem jest tworzywo sztuczne lub papier.

Różnice w sposobie podłączenia

Dławiki, w odróżnieniu od cewek elektrycznych używanych w obwodach rezonansowych kondensatorów, podłącza się do urządzenia w sposób szeregowy. Zasada ta powoduje maksymalne wykorzystanie rezystancji dławika, która jest wysoka dla prądu zmiennego, lecz nieznaczna w przypadku przepływu prądu stałego.