Jakie znaczenie ma prawidłowy dobór dławików silnikowych w układach prostownikowych?

Dławik silnikowyCharakterystyka prądu pobieranego z sieci energetycznej nie zawsze odpowiada potrzebom urządzeń, które mają być nim zasilane. Pojawiające się zakłócenia mogą wpływać na stabilność pracy poszczególnych układów, zmniejszając ich wydajność, a także przyczyniać się do pogorszenia żywotności, a jednocześnie zwiększać związane z eksploatacją sprzętu koszty. Jest to szczególnie istotne, gdy odbiorniki są wrażliwe na pojawianie się zmian w specyfikacji doprowadzanego napięcia. Sposobem na utrzymanie kluczowych parametrów w akceptowalnych przedziałach odchyleń jest korzystanie z układów energoelektronicznych takich jak dławiki silnikowe. Przekonajmy się, czym są tego rodzaju urządzenia i sprawdźmy, w jaki sposób funkcjonują.

Czym są dławiki silnikowe?

Dławik pozwala na ochronę przed zmianą sinusoidy napięcia wskutek pojawiania się wyższych harmonicznych, które mają niekorzystny wpływ na pracę obsługiwanego odbiornika prądu elektrycznego. Dławiki pozwalają na wygładzenie uzyskiwanej charakterystyki, mogą też jednocześnie dawać ochronę sieci przed zakłóceniami będącymi następstwem działania urządzenia, a także kompensować straty wynikające z poboru mocy biernej, sprawdzając się tam, gdzie zachodzi potrzeba zaradzenia znacznemu oddaleniu silnika od źródła jego zasilania. Dławiki stosowane w układach obsługujących silniki elektryczne mają za zadanie przyjmować energię elektryczną, stabilizować jej parametry, po czym przekazywać do układu, który ma zostać zasilony.

Jaką funkcję pełnią dławiki w układach prostownikowych zasilających silniki elektryczne?

Zadaniem prostownika montowanego w układach zasilających silniki elektryczne jest zmiana dostarczanego napięcia ze zmiennego na stałe. Dla efektywności działania silnika oraz zapobiegania jego przedwczesnemu zużyciu kluczowe znaczenie ma utrzymanie parametrów prądu w optymalnym dla niego przedziale. Do podstawowych funkcji dławika należy utrzymanie ciągłości pracy, zminimalizowanie możliwego tętnienia prądu, ograniczenie wielkości prądu zwarciowego, a także kompensacja pojemności układu zasilającego oraz przeciwdziałanie przepięciom komutacyjnym.