Jakie normy powinny spełniać transformatory?

Transformatory jednofazoweTransformatory dostępne na rynku muszą cechować się nie tylko określonymi parametrami technicznymi, które są gwarantem wydajnej i niezawodnej pracy w określonych warunkach, ale również spełniać warunki wynikające z obowiązujących norm i standardów. Międzynarodowe i europejskie normy określają warunki dotyczące ich konstrukcji, specyfikacji czy kontroli danego transformatora.

Normy międzynarodowe i europejskie

Produkowane obecnie transformatory podlegają ogólnie przyjętym normom międzynarodowym: IEC60076, IEC60726, IEC61558. Za normy IEC odpowiada International Electrotechnical Commission, czyli globalna organizacja opracowująca i publikująca międzynarodowe normy z zakresu technik elektrycznych i elektronicznych oraz dziedzin z nimi związanych. Międzynarodowe normy wyznaczają wymagania stawiane przed transformatorami dostępnymi na rynku. Określono w nich szczegóły dotyczące m.in. odpowiednich prób wytrzymałości elektrycznych oraz minimalne poziomy napięć probierczych. Dotyczą również zastosowanego wyposażenia transformatorów i osprzętu.

Międzynarodowe normy stanowią podstawę dla norm europejskich: EN60726, EN60076, EN61558. Urządzenia spełniające zawarte w nich warunki cechują się odpowiednią jakością, parametrami technicznymi oraz bezpieczeństwem działania.

Zapewniane przez naszą firmę transformatory separacyjne i bezpieczeństwa są zgodne z obowiązującymi normami i standardami.

Inne obowiązujące normy i standardy

Transformatory energetyczne do konkretnego przeznaczenia powinny także spełniać wymagania, które wynikają z przepisów branżowych, a także posiadać stosowne certyfikaty. Przykładowo, w przypadku urządzeń stosowanych w przemyśle stoczniowym obowiązują standardy i certyfikaty takich towarzystw jak m.in. PRS — Polski Rejestr Statków. Z kolei urządzenia elektryczne wykorzystywane na potrzeby wojska muszą spełniać wymagania Wojskowej Instytucji Narodowej ds. Zapewniania Jakości, a także posiadać certyfikaty AQAP (nadawany przez Wojskową Instytucję Narodową kraju należącego do NATO) oraz kod NCAGE (Natowski Kod Podmiotu Gospodarki Narodowej). W przypadku górnictwa transformatory powinny wyróżniać się atestami pozwalającymi na zastosowania górnicze.