Dlaczego warto stosować dławiki sieciowe?

Dławik sieciowyKorzystanie z wielu urządzeń elektrycznych wiąże się z koniecznością dostarczania do nich prądu o określonej charakterystyce. Nieoczekiwane zmiany głównych wartości takich jak napięcie czy częstotliwość mogą doprowadzić do uszkodzenia sprzętu, a także spowodować nieprawidłowe działanie lub wpłynąć na obniżenie czasu bezawaryjnej pracy. Sposobem na ochronę parametrów zasilania jest zastosowanie urządzeń, które pozwolą na wyeliminowanie odstępstw od pożądanych parametrów, a tym samym uchronią przed usterkami. Jednymi z rozwiązań, które można w takich przypadkach zastosować, są dławiki sieciowe. Przekonajmy się, czym są i sprawdźmy, jakie korzyści można dzięki nim uzyskać.

Czym są dławiki sieciowe?

W wielu układach elektrycznych zachodzi potrzeba utrzymywania wąskiego zakresu optymalnych parametrów zasilania. Do takich sytuacji dochodzi m.in. wówczas, gdy niezbędne staje się zastosowanie falownika, który będzie sterował pracą silnika elektrycznego. W takim przypadku pojawia się konieczność wyeliminowania zniekształceń przebiegu sinusoidy napięcia zarówno przed falownikiem, jak i za nim. Dławik zamontowany przed falownikiem będzie chronił przed przepięciami pochodzącymi z sieci oraz ograniczał powstające harmoniczne (Total Harmonic Distorsion), będące odstępstwami o różnej fazie i amplitudzie od idealnej sinusoidy do ograniczonego zakresu, który w mniejszym stopniu będzie wpływał na pracę urządzenia. Da także obniżenie koniecznego prądu rozruchowego dla falownika. Dławik zainstalowany za nim posłuży do zabezpieczenia izolacji uzwojenia silnika.

Gdzie stosować dławiki sieciowe i dlaczego?

Dławiki sieciowe są przydatne w przypadku wielu urządzeń zasilanych z tej samej linii, a także wówczas, gdy długość linii zasilającej jest bardzo duża. Montaż dławika sieciowego oznacza redukcję stromości narastania prądu rozruchowego, zmniejszenie wartość prądu zwarciowego, a także ograniczenie poziomu zakłóceń przenoszonych do innych urządzeń zasilanych z tej samej sieci wraz z tłumieniem przepięć komutacyjnych. Użycie dławika sieciowego – w zależności od potrzeb jedno- albo trójfazowego – oznacza wzrost trwałości falownika oraz jego bezawaryjną pracę.