Cewka powietrzna – w jakich sytuacjach znajduje zastosowanie?

Cewki powietrzneCewka powietrzna to element obwodu elektroenergetycznego o specyficznej budowie i właściwościach. Jej charakterystyka sprawia, że może być wykorzystywana w warunkach, gdy potrzebna jest stosunkowo niska indukcyjność układu przy jednoczesnym wysokim napięciu prądu. Co ją wyróżnia i w jakich urządzeniach znajduje zastosowanie?

Budowa cewki powietrznej a sposób jej wykorzystania

Czynnikiem determinującym sposób, w jaki cewki powietrzne wykorzystywane są w urządzeniach elektrycznych, jest ich budowa. Cewki te nie posiadają bowiem rdzenia ferromagnetycznego, lecz wypełnione są powietrzem lub rdzeniem diamagnetycznym wykonanym z karkasu (papier lub tworzywo sztuczne), włókna szklanego, bakelitu itp. Taka budowa sprawia, że indukcja w cewce nie jest zakłócana przez strumień pola magnetycznego, a co za tym idzie można ją z powodzeniem wykorzystać we wszelkiego rodzaju obwodach, w których normalnie dochodzi do zniekształceń strumienia prądu i niepożądanej utraty mocy czy sygnału. Oto niektóre z przykładów:

  • odbiorniki i nadajniki radiowe,
  • wzmacniacze antenowe,
  • zwrotnice głośnikowe (systemy audio),
  • płytki obwodów drukowanych.

Inne urządzenia, w których stosuje się cewki powietrzne

Cewki powietrzne doskonale sprawdzają się wszędzie tam, gdzie wymagane jest wysokie napięcie przy jednoczesnym niskim natężeniu pola magnetycznego. Przykładowo używa się ich w różnego rodzaju silnikach: samochodowych (służą tutaj jako stycznik załączający rozrusznik), maszynowych (często w roli elektromagnesów), w silnikach urządzeń przemysłowych (pełnią tutaj często funkcję dławików silnikowych).

W przemyśle cewki powietrzne i rdzeniowe, w zależności od mocy i wymagań danego urządzenia, mogą być używane w obwodach elektrycznych:

  • urządzeń sortujących,
  • systemów zabezpieczeń (zamków, blokad itp.),
  • automatów podających i dozujących.

Stosuje się je także w niektórych urządzeniach gospodarstwa domowego, w urządzeniach biurowych oraz w innych sprzętach, gdzie istotna jest redukcja zakłóceń, gładka pulsacja prądu i eliminacja zniekształceń fal elektromagnetycznych.

Dodatkowo cewki powietrzne mają tę przewagę nad cewkami rdzeniowymi, że mogą działać bez zakłóceń w odbiornikach wymagających wysokiej częstotliwości (nawet do ok. 1 Ghz).